Najważniejsze informacje na temat choroby Fabry’ego

 • Choroba Fabry’ego jest chorobą genetyczną, która może być przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie1
 • Nasilenie choroby Fabry’ego jest zróżnicowane. U niektórych osób nie występują żadne objawy, natomiast u innych rozwijają się powikłania zagrażające życiu1
 • Choroba Fabry’ego może wpływać na funkcjonowanie większości części ciała i prowadzić do występowania różnych objawów1,2
 • Nawet u osób w tej samej rodzinie mogą występować różne rodzaje i nasilenie objawów. Objawy mogą się także pojawiać w różnym wieku3-6
 • Choroba Fabry’ego to choroba rzadka – wiele osób o niej nie słyszało7
 • Rozpoznanie choroby Fabry’ego wyłącznie na podstawie objawów może być trudne1,8,9
 • Możesz sprawdzić, czy występuje u Ciebie choroba Fabry’ego, poddając się badaniu genetycznemu, wykonywanemu zwykle w formie wymazu z policzka, pobrania próbki krwi lub innej tkanki6,10
 • Dla osób z chorobą Fabry’ego są dostępne różne możliwości leczenia2,11
 • Choroba Fabry’ego jest chorobą postępującą, z czasem może się nasilić – wczesne rozpoznanie i leczenie mogą poprawić stan zdrowia w przyszłości1,2,11,12

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z innymi częściami tej witryny internetowej lub porozmawiaj z lekarzem


 1. Germain DP. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30
 2. Ortiz A, i wsp. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416-427
 3. Cammarata G, i wsp. Biomed Res Int. 2015;504784
 4. Laney DA. Mol Genet Metab. 2019:126(2):S90-91
 5. Yamamoto S i wsp. Intern Med. 2019;58(4):603-607
 6. Laney DA, i wsp. J Genet Couns. 2013;22(5):555-564
 7. Desnick RJ i wsp. Ann Intern Med. 2003;138(4):338-46
 8. Hilz MJ i wsp. Dig Liver Dis. 2018:50(5):429-437 1
 9. Hoffmann B & Mayatepek E. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(26):440-447
 10. How is genetic testing done? Genetics Home Reference. Dostępne pod adresem: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/procedure [Ostatni dostęp: sierpień 2019 r.]
 11. Germain DP i wsp. Clin Genet. 2019;96(2):107-117
 12. Mehta A i Hughes DA. Fabry disease. GeneReviews®. Dostępne pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1292/ [Ostatni dostęp: sierpień 2019 r.]

W jaki sposób choroba Fabry’ego jest przekazywana w rodzinie?

Choroba Fabry’ego może występować zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, ale prawdopodobieństwo przekazania mutacji związanej z chorobą Fabry’ego przez ojca lub matkę nie jest takie samo1,2. Zależy ono od chromosomów, jakie przekazują oni swoim dzieciom1.

Co to jest mutacja genetyczna?3
Informacja genetyczna jest przechowywana w DNA i dostarcza każdej komórce organizmu instrukcji, jakie działania powinna podejmować. W DNA mogą występować mutacje, czyli błędy w instrukcjach.

Chromosomy X i Y określają płeć danej osoby1.

Kobiety posiadają dwa chromosomy X – synowie i córki losowo otrzymają jeden z tych chromosomów X

Matka dotknięta chorobą Fabry’ego może z prawdopodobieństwem 50 : 50 przekazać mutację związaną z chorobą Fabry’ego którejkolwiek ze swoich córek lub któremukolwiek ze swoich synów1:

 • Dzieje się tak, ponieważ matka ma dwa chromosomy X i może przekazać swoim dzieciom albo chromosom X z mutacją związaną z chorobą Fabry’ego, albo chromosom X bez mutacji związanej z chorobą Fabry’ego
 • To, który chromosom X zostanie przekazany, jest całkowicie losowe, więc może się zdarzyć, że matka przekaże mutację związaną z chorobą Fabry’ego wszystkim swoim dzieciom lub nie przekaże jej żadnemu ze swoich dzieci, a także w dowolnej innej kombinacji

Mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y –synowie otrzymają chromosom Y, a córki chromosom X

Ojciec dotknięty chorobą Fabry’ego przekaże mutację związaną z chorobą Fabry’ego wszystkim swoim córkom, ale nie przekaże jej żadnemu ze swoich synów1:

 • Dzieje się tak, ponieważ ojciec ma tylko jeden chromosom X, który musi zawierać mutację związaną z chorobą Fabry’ego – odziedziczą go jego córki, ale nie odziedziczą jego synowie (którzy odziedziczą chromosom Y).

Poniżej znajduje się schemat przykładowej rodziny przedstawiający wszystkie możliwe osoby zagrożone chorobą Fabry’ego, w przypadku gdy tylko u osoby, która wypełniła drzewo („Ja”), rozpoznano chorobę Fabry’ego.

Osoby zaznaczone na niebiesko mogą mieć mutację związaną z chorobą Fabry’ego, ale w rzeczywistości jest mało prawdopodobne, aby mieli ją wszyscy. W związku z tym, że choroba Fabry’ego jest chorobą rzadką i potrzeba tylko jednej mutacji związanej z chorobą Fabry’ego do wystąpienia choroby, jest prawdopodobne, że dotknięta chorobą zostanie na przykład tylko jedna strona Twojej rodziny.

Oto przykład sposobu, w jaki choroba Fabry’ego może być przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie, począwszy od dziadka ze strony matki.


 1. How is Fabry Disease Inherited. National Fabry Disease Foundation. Dostępne pod adresem: https://www.fabrydisease.org/index.php/about-fabry-disease/fabry-disease-inheritance [ Ostatni dostęp: sierpień 2019 r.]
 2. Laney DA, i wsp. J Genet Couns. 2013;22(5):555-564
 3. DNA, genes, chromosomes and mutations. Genetic Alliance UK. Available at: https://www.geneticalliance.org.uk/information/learn-about-genetics/dna-genes-chromosomes-and-mutations/ [Last accessed August 2019]